PITVA SAVCE
Fixace kadaveru
Řez kůží a odpreparování kůže
Dutina břišní
otevření
trávicí systém
močový systém
pohlavní systém (samčí)
Dutina hrudní
otevření
topografie dutiny hrudní

Vyjmutí krčních orgánů a dutiny hrudní

Orgány dutiny krční a dutiny hrudní
jazyk
hrtan, jícen, průdušnice
srdce a plíce

TEXTOVÁ ČÁST (*.pdf)

Autoři projektu:
MVDr. Alena Michalská MVDr. Otto Novák MVDr. Jan Rybář RNDr. Petr Skřivan Mgr. Miroslav Andrle